Materyovijilans Sorumlusu
26 Nisan 2024

Materyovijilans Sorumlusu: Ecz.Tek. Gamze ZARARSIZ

Materyovijilans Sorumlusu: Sağlık tesisinde tıbbi cihazlar ile ilgili olumsuz olayları takip etmekle sorumlu personeldir.

Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi nedir?

 Tıbbi cihazın kullanımı esnasında, cihazın performansında bozulma ve/veya uygunsuzluk, etiket bilgileri, kullanım kılavuzundaki eksiklik nedeniyle hasta, kullanıcı yada üçüncü kişilerde ölüm ya da sağlık durumunda ciddi bozulma ile sonuçlanan/sonuçlanabilecek olayların bildirimi, sonrasında olayın değerlendirilmesi ve raporlanması sürecidir.

Tıbbi cihazın kullanılması esnasında bildirim yapılması gereken durumla karşılaşılması halinde  kullanıcı  tarafından  “Materyovijilans Olumsuz Olay Bildirim Formu” doldurularak  materyovijilans sorumlusuna iletir.                                                               

OLUMSUZ OLAY BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.