Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz


logo.jpg

HADİM DEVLET HASTANESİ

2022 YILI KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER EYLEM PLANI

Kod: KU.PL.04

Yay. Tarihi: 03.11.2020

Rev. Tarihi: 16.03.2022

Rev. No: 01

Sayfa 1 / 5

 

Sıra No

Bölümler

Amaç

Plan/Strateji/Kaynak

Süre

İzleme Şekli

İzleme Periyodu

Faaliyet Sorumlusu

Sonuç

1

Kurumsal Hizmetler

Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak

Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksiksiklerinin giderilmesi

 

1 Yıl

Aylık Olağan Toplantı

Her ay

Hastane Yönetimi

 

 

 

 

2

Kurumsal Hizmetler Kalite Yönetimi

Düzeltici Önleyici Faaliyet sonuçlandırma oranını %90 ve üzerinde tutmak

 

Döf tablosunun oluşturularak düzenli olarak takip edilmesi

1 Yıl

DÖF Takip Formu Ve Tablosu

Her ay

Kalite Yönetim Birimi

 

3

 

 

 

Kurumsal Hizmetler Kalite Yönetimi

SKS puanının 85 ve üzerine çıkartılması

Sks değerlendirmesindeki uygunsuzlukların giderilmesi

 

 

 

1 Yıl

Özdeğerlendirme

1 yıl

Hastane Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi

 

4

Kurumsal Hizmetler Eğitim Yönetimi

SKS’de belirtilen zorunlu eğitimlere katılım oranını %100 ve üzerinde tutmak

 

İlgili birimlerin eğitime katılımlarının sağlanması

1 Yıl

Eğitime Katılım Formları

Kalite Göstergeleri

Her Ay

Eğitim Birimi

 

5

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

Hasta Deneyimi

Hasta Memnuniyet Anketlerinde Memnuniyet Oranını %95 ve üzerinde tutmak

 

Hasta memnuniyet anketlerinin yapılmasının sağlanması

1 Yıl

Yatan,Ayaktan,Acil Hasta Memnuniyet Anketi Sonuçları

Her Ay

Kalite Yönetim Birimi

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Çalışan Memnuniyet Anketlerinde Evet Oranını %80 ve üzerinde tutmak

Çalışan motivasyonunu arttırmak için gerekli faaliyet düzenlenmelerinin arttırılması

 

 

 

 

 

1 yıl

Çalışan Memnuniyet Anketleri

Sonuçları

1 yıl

Hastane Yönetimi

 

Kalite Yönetim Birimi

 

 

 

 

Sıra No

Bölümler

Amaç

Plan/Strateji/Kaynak

Süre

İzleme Şekli

İzleme Periyodu

Faaliyet Sorumlusu

Sonuç

7

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işleyiş performansını arttırmak

Kişisel koruyucu ekipman kullanım oranının%100 olmasını sağlamak.

Personelimizin sağlık taramalarını %100 yaptırmalarını sağlamak

 

1 yıl

Özdeğerlendirme

Her ay

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 

 

8

Sağlık Hizmetleri Enfeksiyonların Önlenmesi

El hijyeninin 5 n kuralına göre uygulanması oranının %95 ve üzerinde olmasını sağlamak

1.Çalışanların el hijyeni uyumunun değerlendirilmesi,

2.El hijyeni sağlamaya yönelik malzeme bulundurulması,

3.Çalışanlara el hijyeni konusunda eğitim Yapılması

 

1 yıl

5 N El Hijyeni Gözlem Formları

 

Eğitime Katılım Formları

Her Ay

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 

9

 

 

 

Sağlık Hizmetleri Enfeksiyonların Önlenmesi

Tıbbi atıkların ayrışımı (covid-19 dahil) yönetimini sağlıklı bir şekilde

%100 yürütülmesini sağlmak

 

Konu ile ilgili eğitim planının revize edilerek kontrollerinin sıklaştırılması

1Yıl

5 N El Hijyeni Gözlem Formları

Eğitime Katılım Formları

Her ay

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 

10

Acil Durum Afet Yönetimi

HAP tamamlanması

 

 

 

 

 

Acil kod sistemlerinin tamamlanması

 

.Kapsamlı bir tatbikat uygulanmasını sağlamak.

 

 

 

 

Acil kod sistemleri ödenek sürecini hızlandırmak.

1 yıl

 

 

 

 

 

2yıl

 

Özdeğerlendirme

 

 

 

 

 

 

Yılda bir

Kalite Yönetim Birimi

 

 

 

 

Hastane Yönetimi

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Bakımı

Hasta Bakım Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmek

1.Düşen hasta oranını % 0 oranında tutmak.

2.Yatan hasta bakım planlarının %100 hazırlanmasını sağlamak.

3. Hastaların eğitimlerinin %100 yapılmasını sağlamak.

4.Hastaların güvenli transferini sağlamak

 

1 yıl

Veri Analiz Formları

3 ayda bir

Kalite Bölüm Sorumluları

 

Sıra No

Bölümler

Amaç

Plan/Strateji/Kaynak

Süre

İzleme Şekli

İzleme Periyodu

Faaliyet Sorumlusu

Sonuç

12

İlaç Yönetimi

İlaç ve sarf malzeme işleyişinde iyileştirmeleri tamamlamak

1.Advers Bildirim Oranını %100 ün üzerinde tutmak.

2.Miadı Geçen İlaç/Sarf Malzeme Oranı %5 ‘ın altında tutmak.

3.İmha Edilen İlaç/Sarf Malzeme Oranını %5 in altında olmasını sağlamak.

4.Stok fazlası ilaç miktarını %10 seviyesi altına düşürmek .

5.İlaç miktarı kritik seviyeye düşmeden temin edilmesi oranını %80sağlamak.

6.Depolama hatalarını hata oranını %10 ‘a indirmek.

 

1 yıl

Öz Değerlendirme

Her ay

Kalite Bölüm Sorumluları

 

Eczane Birim Sorumlusu

Kalite Yönetim Birimi

 

 

13

Tesis yönetimi

Tesis yönetimiyle aksaklıkların bekletilmeden sonuca ulaşmasını sağlamak

Tesisisin fiziki koşullarının düzenli kontrol edilmesi ve eksiklerin %100 giderilmesinin sağlanması

Çatı bakım onarımlarının %100 tamamlanmasını ve ilgili iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak

 

1 yıl

Bina Turu Ve Döf

3 ayda bir ve gerektikçe

Kalite Yönetim Birimi

 

Hastane Yönetimi

 

14

Transfüzyon hizmetleri

Transfüzyon Merkezi eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak

TDP medikal amaçlı dolap teminini sağlamak

Transfüzyon Merkezinde yeterli stok bulundurulmasını sağlamak

Kızılay ile protokol yenilemek

 

1 yıl

Transfüzyon Merkezi Toplantıları

3 ayda bir

Kalite Yönetim Birimi

 

Hastane Yönetimi

 

15

Radyasyon Güvenliği

Görüntüleme hizmetlerinin sorunsuz işleyişini sürdürmek

 

Dozimetre sonuçlarının takibini tamamlamak

1 yıl

Kişisel Dozimetre Sonuçları

6 ayda bir

Röntgen Birim Sorumlusu

Kalite Yönetim Birimi

 

 

16

Acil Servis

Acil Servis Hizmetlerinin Sorunsuz İşleyişini Sürdürmek

 

Acil servis sağlık uygulama alanlarının kontrollü geçiş sistemini tamamlamak

1 yıl

Hizmet Alımı

 

Hastane Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi

 

Sıra No

Bölümler

Amaç

Plan/Strateji/Kaynak

Süre

İzleme Şekli

İzleme Periyodu

Faaliyet Sorumlusu

Sonuç

17

Poliklinik hizmetler

İlgili branş hekimlerinin teminini sağlamak

Diş polikliniği hizmetleri kapsamında diş hekimi temininin sağlanması

Genel cerrahi uzmanı ve anestezi ve reanimasyon uzmanı teminini sağlamak

Diş protez laboratuvarının aktif hale getirilmesini sağlamak

 

1 yıl

Personel Temin Planı

 

Hastane Yönetimi

 

 

18

Biyokimya Laboratuvarı

Laboratuvar testlerine yönelik dış kalite değerlendirme çalışmaları başlatmak

 

Mikrobiyolojik tarama testlerinin kurumumuzda çalışılabilmesini sağlamak

 

İlgili testlerin ve süreçlerin yürütülebilmesi için Biyokimya Uzmanın temin edilmesini sağlamak

1 yıl

Geçici Görevlendirme

 

 

 

 

 

 

Hizmet Alımı

 

Hastane Yönetimi

 

 

19

Otelcilik hizmetleri

Otelcilik hizmetlerinin sorunsuz işleyişini sürdürmek

Çamaşırhane hizmetlerinin gereken bakım ve onarımlarını tamamlamak

Büyük kurutma makinesinin kurulumunu ve aktif hale getirilmesini sağlamak

Ütü cihazının aktif hale getirilmesi deforme olan keçelerin değişimini sağlamak

İticili elektrikli temizlik otomatı teminin sağlanması

 

1 yıl

Hizmet Alımı

 

Hastane Yönetimi

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Yönetimi Sistemi

Bilgi yönetimi hizmetlerinin daha verimli kullanılmasını sağlamak

HBYS üzerinde “Kalite Yönetim Birimi” modülünü kullanarak hastane içerisinde kullanılan formların dijital olarak kullanımının %100 otomasyon üzerinden yapılmasını sağlamak

Sunucu odası klima bakım ve onarımının tamamlanarak, yedek klima talebini karşılamak

1 yıl

Bina Turu Ve İlgili Kayıtlar

3 ayda bir

Hastane Yönetimi

 

Kalite Yönetim Birimi

 

 

 

Sıra No

Bölümler

Amaç

Plan/Strateji/Kaynak

Süre

İzleme Şekli

İzleme Periyodu

Faaliyet Sorumlusu

Sonuç

21

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

İlgili birim işleyişinde eksikliklerin giderilmesini sağlamak

Cihaz kalibrasyonlarının plan dahilinde tamamlanmasını sağlamak

1 yıl

Cihaz Envanter Listesi Takip Formları

Yılda bir

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

22

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Arşiv ve hasta dosyaları hizmetlerini tamamlanmasını sağlamak

 

Muhteviyat dökümü yapılan dosyaların Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak %80 ini tamamlamak

1 yıl

Özdeğerlendirme

 

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

23

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi hizmetlerini geliştirmek

Hastanemizde kullanılan tıbbi atık miktarının aylık oranlarının %10 kadar azaltılmasını sağlamak.

 

 

İlgili tıbbi atık personellerinin tıbbi atık toplama yetki belgesi ve tıbbi atık sertifika sürecini tamamlamak

1 yıl

 

 

 

 

1yıl

Tıbbi Atık Modülü

Her ay

 

 

 

1yıl

Bölüm Kalite Sorumlusu

 

 

Hastane Yönetimi

 

24

Dış Kaynak Kullanımı

Dış kaynak kullanımında verimli olacak anlaşmaların kullanılmasını sağlamak.

Kurum 2022-2024 yılı risk değerlendirmesinin, kamera sistemi kayıtlarını 60 gün süre ile kayıt yapılabilmesinin dış kaynak yolu ile tamamlanmasını sağlamak

 

2yıl

Özdeğerlendirme Ve Bina Turları

Yılda bir

Hastane Yönetimi

 

 

Kalite Yönetim Birimi

 

25

İndikatör Yönetimi

Göstergenin özelliğine göre belirlenen aralıklarda veriler doğru şekilde analiz edilmesini ve yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetlerinin tamamlanmasını sağlamak

İlgili iyileştirmelerin %90 tamamlanmasını sağlamak

1 yıl

Özdeğerlendirme

3 ay

Kalite Yönetim Birimi

 

 

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN