Misyon Vizyon

MİSYONUMUZ: T.C Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Sistemine uygun olarak, sağlıklı yaşamın tüm insanların temel hakkı olduğu inancı ve anlayışı içinde, bilimsel çalışmaları takip eden ve eğitimli per­soneli ile bunu destekleyen, hizmet alanların ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutan, sağlık hizmetlerini en yeni tek­nolojileri kullanarak kaliteli ve zamanında sunan, çevreye ve in­sana saygılı, eşit, ilgili, anlayışlı ve güler yüzlü hizmet veren bir sağlık kuruluşu olmaktır.
                                                       
VİZYONUMUZ: Tüm hasta ve yakınlarının, hastane çalışanlarının güvendiği, beklentilerinin karşılandığı hatta aşıldığı bir kurum ve aynı ölçekli hastaneler arasında, örnek gösterilen bir sağlık kuruluşu olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ: Sunulan hizmet kalitesini sürekli ölçüp değerlendirerek en kaliteli hizmeti sunabilmek ve kalite bilinci ve gerekliliğinin tüm sağlık personeli tarafından benimsenmesini sağlamak,
Tüm çalışanlarımızın kalite çalışmalarına tam katılımını sağlamak,
Çağdaş ve uluslar arası işletim ve yönetim sistemiyle yenilikleri takip etmek,
Hasta ve çalışan memnuniyetini çoğaltmak,
Araştırma alt yapısını güçlendirerek bilimsel çalışmaları takip etmek,
Yasal mevzuatlar ve tıbbi etik kurallar çerçevesinde, var olan fiziki ve entelektüel kaynakları en verimli şekilde kullanmak.


                                                                                             


                                                                                                  TEMEL DEĞERLERİMİZ

64474,temeldegerlerimizpng.png