Ziyaretçi Kuralları
12 Mayıs 2022

YATAN HASTA ZİYARET SAATLERİ VE ZİYARETÇİLERİN  UYMASI GEREKEN KURALLAR

1.     Hasta ziyaretinden genel olarak amaçlananlar:

 • Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (giysi gibi),
 • Hastanın yakınları ile görüşerek moral ve motivasyon düzeyini arttırmak,
 • Hastanın hekiminden, hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi almaktır.

2.     Hastanemizde her gün hasta ziyareti yapılmaktadır. Ziyaret saatleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Hasta ziyaretleri her gün saat 12:30 – 13:30  18:00 -  19:00  saatleri arasındadır.

3.     Ziyaret edilmemesi veya kontrollü ziyaret gerektiren hastalar;

 • Bulaşıcı hastalığı olan hasta ziyaretleri gerekli izolasyon önlemleri alınarak yapılır.
 • Bağışıklık sistemi bozuk hasta ziyaretleri gerekli koruyucu ekipmanlar (maske, bone, eldiven, galoş ve koruyucu önlük) giyilerek yapılır.
 • Hekimin ziyarette sakınca gördüğü hastalarda ancak hekim izniyle ziyaret yapılabilir.

4.     Hasta ziyaretine getirilmemesi gereken risk grupları:

 • 12 yaşından küçük çocuklar ziyaret için kabul edilmez. Özel durumlarda hekim izniyle çocukların ziyaretine müsaade edilebilir.
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar ziyaret için kabul edilmez.
 • Herhangi bir kronik hastalığı olan veya enfeksiyon almaya yatkın olan kişilerin de hasta ziyaretine gelmeleri uygun değildir.

5.     Hasta ziyareti esnasında dikkat edilecek hususlar:

 • Hasta ziyareti, belirlenmiş olan ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.
 • Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti eğitim ve idari sorumlu ya da sorumlu hemşire izniyle mümkündür.
 • Ziyaret yasağı olan hastalara ziyaret için ısrar edilmemelidir.
 • Ziyaret süresi kısa olmalıdır (tercihen en fazla 10 dakika).
 • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalı ve hastanın eşyaları kullanılmamalıdır.
 • Hasta ile temas etmeden önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalı, yakın temastan (sarılma, öpme vb.) kaçınılmalıdır.
 • Hastalara dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir.

REFAKATÇILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1.     Hastaların yanında refakatçi kalması, tıbbi bir zorunluluk olması kaydıyla ilgili hekimin lüzum görmesi ve eğitim ve idari sorumlunun onayı ile belirtilen sürece mümkündür.

2.     Refakatçiler, mümkün olduğu ve lüzum görüldüğü takdirde kurumun vereceği kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler.

3.     Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.

4.     Çocuk kliniklerinde refakatçi kadın olmak zorundadır.

5.     Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilmek mecburiyeti yoktur.

6.     Sürekli kalan refakatçilerin iaşesi genel esaslar dahilinde kurumca karşılanır.

7.     Ücretli hastaların refakatçilerinden Sağlık Bakanlığının belirlediği fiyat tarifesine göre ücret alınır.

8.     Refakatçiler, hekimlerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.

9.     Refakatçiler hastanede kaldıkları müddetçe kendilerine verilen Refakatçi Kartını herkes tarafından görünecek bir şekilde takmak zorundadırlar. Bu kartı takmayan refakatçiler personeller tarafından uyarılır.

10.   Refakatçilere sağlık hizmeti verilmez.

NOT
Hastane Kurallarına tüm hasta ve hasta yakınlarının uyması gerekir. Hastane ziyaretleri Pandemi (Covid 19) nedeniyle geçici olarak durdurulabilir ya da kısıtlanabilir.