Farmakovijilans
22 Haziran 2022

FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU: Ecz. Fatih CEYLAN

FARMAKOVİJİLANS NEDİR?

İlacın araştırma aşamasından itibaren güvenliğinin (yan etkilerinin) sürekli takibini gerçekleştirerek tetikte olmamızı sağlayan bilim dalına “Farmakovijilans” adı verilmektedir.

Farmakovijilans sorumlusunun amacı “günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, nedenlerin saptanması, tanınması kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması”nı sağlamaktır.

Hangi Yan Etkiler Bildirilmelidir?

 § Piyasaya yeni çıkan ilaçlarda görülen tüm yan etkiler.

§ İyi bilinen veya güvenli olduğu kabul edilen ilaçlar için tüm ciddi ve beklenmeyen yan etkiler.

§ Sıklığında artış meydana gelen yan etkiler.

§ İlaç-ilaç, ilaç-gıda veya ilaç-gıda katkı maddeleri ile etkileşmeler sonucu meydana gelen yan etkiler. § Gebelik ve emzirme sırasında ilaç kullanımına bağlı sorunlar.

§ İlacın intihar eğilimine ve bunun devamında şüpheli ilacın veya başka ilaçların doz aşımına neden olduğuna işaret eden durumlar.

§ Hayati tehlike taşıyan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, aşılar ve gebeliği önleyiciler başta olmak üzere etkisizlik olayları.

§ Ciddi ve beklenmeyen yan etkiye yol açan yanlış kullanım ve suiistimaller.


                                                           Advers Etki Bildirim Formu İçin Tıklayınız.