9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü
08 Şubat 2022

Dünya Sağlık Örgütü  insan sağlığını tehdit eden ve önlenebilir en önemli etkenin sigara ve türevlerinin kullanımı olduğu vurgulanmaktadır. Sigara kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde,  kalp hastalıklarının ve KOAH (kronik obstruktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere çok birçok solunum yolu hastalığının ortaya çıkmasında temel etken olduğu gibi, çeşitli fiziksel, sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlara da yol açan ciddi bir bağımlılık ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Ülke ekonomisine de olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlıktır. Zararları bu kadar belli olan sigarayı BIRAKMANIN #TAMZAMANI

Uzm.Dr.Esra İNCE
    Başhekim